Styrelse 


Föreningen har ett årligt medlemsmöte där föreningens verksamhet och budget beslutas och där föreningens styrelse väljes 


Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2020 / 2021 består av följande personer:


   Ordförande: Tommy K                ordf@nics.se


   Vice ordförande: Tommy S         vordf@nics.se


   Kassör: Katarina B-K                  kassor@nics.se


   Sekreterare: Bosse J                  sekr@nics.se


   Ledamot: Bodo K                       ledm1@nics.se


   Suppleant: Marie L

 

   Suppleant: Bertil R


   
 

ttttttt

 

 

   


Copyright © nics.se