Styrelse 


Föreningen har ett årligt medlemsmöte där föreningens verksamhet och budget beslutas och där föreningens styrelse väljes 


Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2022/ 2023 består av följande personer:


   Ordförande: Tommy K               ordf@nics.se


   Vice ordförande: Tommy S         vordf@nics.se


   Kassör: Katarina B-K                 kassor@nics.se


   Sekreterare: Bertil R                 sekr@nics.se


   Ledamot: Maria  L                     ledm1@nics.se


   Suppleant: Inger K

 

   Suppleant: Jan S