NICS

Naturistföreningen in corpore sano NICS  bildades år 1969 och har idag 150 medlemmar från  Sverige, Norge, Tyskland och Frankrike.


Föreningen är naturligtvis medlem i såväl det svenska (SNF) som internationellaNaturistförbundet (INF).


NICS satsar all sin kraft på att driva naturistcampingen Aplanabben. Sommarens aktiviteter beskrivs i under rubriken Aplanabben - kalendarium


Vill du veta mera? Ta gärna kontakt och fråga! Du kan också klicka på Aplanabben, där du kan se bilder på hur trevligt det är att vara medlem i NICS


Som medlem i vår förening får du många förmåner för en ganska blygsam årlig medlemsavgift.Årsavgiften för år 2023 är fastställd till blygsamma 300 kr/person. Barn under 18 år betalar ingen avgift för medlemsskap. NICS har idag c:a 150 medlemmar fördelade på 80 hushåll.


Vad får man då för medlemsavgiften?


  • Jo, man blir medlem i en förening som är ansluten till Sveriges Naturistförbund (SNF) och till Internationella Naturistfederationen (INF). Detta innebär att man får ett medlemskort som  som är ett naturistpass och med det  tillträde till alla svenska och utländska föreningsområden och nakenbad. 


  • Man får en rabatt på campingavgifterna på Aplanabben eftersom Campingen är ackrediterat av SNF. 


  • Man får SNF:s medlemstidning Tillsammans, som utkommer fyra gånger om året. 


  • Man blir delaktig i en trevlig gemenskap genom sammankomster och fester som anordnas av föreningen.


  • Man har gratis tillgång till bastu och dusch


  • Möjligthet att laga sin mat vid vår grill som tänds varje kväll vid tjänligt väder.


  • Som medlem är du välkommen att ansöka om säsongsplats.


Tag kontakt med föreningen och bli medlem!


GDPR-policy för NICS

 

Vår förening, Naturistföreningen In Corpore Sano, NICS, värnar om våra medlemmars

personliga integritet och efterlever därför dataskyddsförordningen GDPR.
Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra vårt
uppdrag som förening, till exempel medlemsregister och kontaktuppgifter.
Vi behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och skyddar dem genom lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder. Endast behöriga personer har tillgång till
personuppgifterna och de används endast för de ändamål som de har samlats in för.
Vi säkerställer att alla våra medlemmar har rätt att få information om de
personuppgifter som vi har lagrade om dem, samt rätt att begära rättelse eller
radering av uppgifterna om så önskas.
Vid eventuella brott mot personuppgiftslagen kommer vi att meddela berörda
myndigheter och de drabbade individerna enligt GDPR:s krav på personuppgiftsbrott.
Sammanfattningsvis kommer vi att följa alla regler som GDPR föreskriver för att
skydda personuppgifterna hos våra medlemmar och bevara deras förtroende för vår
förening.