Styrelse

 

 

 

Föreningen har ett årligt medlemsmöte där föreningens verksamhet och budget beslutas och där föreningens styrelse väljes

 

Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2017 / 2018 består av följande personer:

 

Ordförande: Peter G

 

Vice ordförande: Margareta F

 

Sekreterare Ekonomi: Bo J

 

Ledamot: Monica G

 

Ledamot: Åsa N

 

Ledamot: Kalle G

 

Ledamot: Bodo K

 

 

Copyright © nics.se