Styrelse 


Föreningen har ett årligt medlemsmöte där föreningens verksamhet och budget beslutas och där föreningens styrelse väljes 


Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2018 / 2019 består av följande personer:


   Ordförande: Pia S                      ordf@nics.se


   Vice ordförande: Margareta F      vordf@nics.se


   Kassör: Katarina B-K                  kassor@nics.se


   Sekreterare: Bosse J                  sekr@nics.se


   Ledamot: Bodo K                       ledm1@nics.se


   Suppleant: Jan J


   Suppleant: Tommy S

 

 

 

 Copyright © nics.se