Styrelse

 

 

 

Föreningen har ett årligt medlemsmöte där föreningens verksamhet och budget beslutas och där föreningens styrelse väljes

 

Föreningens styrelse under verksamhetsåret 2018 / 2019 består av följande personer:

 

Ordförande: Pia S ordf@nics.se

 

Vice ordförande: Margareta F vordf@nics.se

 

Kassör: Katarina B-K kassor@nics.se

 

Sekreterare: Bosse J sekr@nics.se

 

Ledamot: Bodo K ledm1@nics.se

 

Suppleant: Jan J

 

Suppleant: Tommy S

 

 

Copyright © nics.se